Millal ja miks ettevõtte alt investeerida

Millal ja miks ettevõtte alt investeerida?

Ettevõtte alt investeerimine on järjest muutumas populaarsemaks. Ettevõtte alt investeerides saavad paarid hallata mugavalt enda vara ning on võimalik maksuefektiivselt teha krüpto, kinnisvara ja laenuinvesteeringuid. Ettevõtte alt investeerimisel on omad plussid aga ka mõned miinused, mida selles artiklis käsitleme.

Millal ettevõtte alt investeerida?

Pluss: Ettevõtte müügitulu investeerimine

Kui oled ettevõtja ja soovid investeerida ettevõtlusest saadavat tulu, siis on kaks valikut: 1) kas maksta endale välja suuremat palka või dividende või 2) investeerida kohe ettevõtte alt. Esimese variandiga kaasnevad maksud: tulumaksu, sotsiaalmaks. Teise variandi puhul peamine, millega tuleb arvestada, on järgmine: arvestades, et omanik vastutab kohustuste eest kogu oma varaga, kas on sobilik, et finantsvabaduseks või pensioniks kogutav vara asub ettevõttes?

Pluss: Võimalus edasilükata tulumaksukohustust sarnaselt investeerimiskonto süsteemile

Eraisiku investeerimiskonto alt investeerimine võimaldab väärtpaberitesse investeerimisel tulumaksukohustust edasi lükata ehk jällegi maksuefektiivsemalt investeerida. Samas on selle juures teatud piirangud:

  • investeerimiskonto alt ei saa näiteks investeerida kinnisvarasse, laenudesse, krüptosse;
  • investeerimiskonto saab olla vaid pangas olev konto ehk maakleri juures olevat kontot ei saa investeerimiskontona deklareerida.

Ettevõtte alt investeerides saavutatakse aga investeerimiskonto kasutamisega sarnane olukord: ettevõttel tekib tulumaksukohustus siis, kui kasum välja makstakse.

Pluss: Võimalus investeerimisega seotud kulud maha arvata

Eraisikuna saame maha arvata väärtpaberitega seotud ostu- ja müügitehingu tasusid.

Samas näiteks väärtpaberite konto haldustasu ja laenu kahjumeid eraisik enda tulust maha arvata ei saa. Samuti on kinnisvara üürimise puhul lubatud maha arvata üürimisega seotud kulude katteks vaid 20% üüritasust.

Ettevõtte alt investeerides saab aga ettevõte need kulud kanda.

Pluss: Eelis pärimisel

Kui investeerin seda raha, mida pensionil olles soovin ära kulutada, siis võiksin seda ilusti eraisiku all teha.

Kui soovin aga enda portfelli pärandada, siis minu pärijad võtavad väärtpaberid vastu null soetusmaksumusega. Samuti ei saa nad (veel?) minu väärtpabereid enda investeerimiskonto alla pärida. Ehk siis päritud vara müügi puhul tuleb tehing deklareerida ning soetusmaksumust ei saa maha arvata (sest see puudub).

Ettevõtte alt investeerides saab pärandada ettevõtte, mis maksaks tulumaksu kasumi ettevõtte alt välja viimisel.

Samuti on võimalik ka samm-sammu haaval portfelli pärijatele üle anda.

Millega arvestada ettevõtte alt investeerides?

Raamatupidamise kohustus

Kui investeerida osaühingu kaudu, siis tuleb kord aastals esitada aastaaruanne, koostada kasumiaruanne, bilanss ja aruanded sõltuvalt nõuetest. Ehk raamatupidamine tuleb ise selgeks õppida või otsida endale raamatupidaja, kes on kursis, kuidas investeerimisega seotud kandeid õigesti kajastada ja millest lähtuda.

Kaasnevad kulud

Kui soovin asutada ettevõtet vaid investeerimiseks, siis osaühingu asutamise kulu on 265 eurot. Börsil kauplevatesse väärtpaberitesse investeerimiseks peab omama LEI koodi, mille kulu on ca 60 eurot aastas. Tuleb arvestama ka raamatupidamiskuluga. Näiteks aastaaruande koostamine mikroettevõttele algab 100 eurost. Kui ettevõttel ei ole muid müügitulusid ning investeeritakse väikeste summadega, kas investeerimise kasum katab ettevõtte kulusid?

Dividendide topeltmaksustamine

Kui Eesti ettevõtte maksab dividendid välja, siis neid maksustatakse tulumaksuga, v.a. juhul, kui maksab edasi dividendid, mida said äriühingult, millest omab üle 10%. Kui isik on alles vara kogumise etapis ja teeb seda ettevõtte alt, siis dividende ilmselt ei soovi ta veel edasi maksta. Kui aga on soov Eesti ettevõtetelt saadud dividende omanikule edasi maksta, siis tuleb arvestada topeltmaksustamisega, kui osalus jääb alla 10%.

Välismaal maksustatud dividendidelt topeltmaksustamise vältimiseks on võimalik kasutada krediidimeetodit, milleks on vaja saadud dividendid ja kinni peetud tulumaks kajastada TSD deklaratsioonis. Kui aga deklaratsioone ei täida, võib ka välismaalt maksustatud dividendidelt nende edasi maksmiselt topeltmaksustamine tekkida.

Kokkuvõte

Ettevõtte alt investeerimise põhiplussid:

  • Võimalus investeerida ettevõtte tulud ilma neid ettevõttest välja viimata,
  • Võimalus kasumi pealt tulumaksukohustust edasi lükata ettevõtte kasumi välja viimise hetkeni, mis aitab kaasa portfelli kasvule,
  • Võimalus tuludest maha arvata investeerimisega seotud kulud,
  • Pärandamisel ja pärimisel tekkivad eeliseid.

Millega arvestada:

  • Ettevõtte alt investeerimisega kaasnevad kulud;
  • Tuleb tegeleda raamatupidamisega või leida raamatupidaja;
  • Võib tekkida dividendide topeltmaksustamine.

Kui inimene alustab investeerimistväga väikeste summadga või kavatseb investeerida vaid kohalike pankade kaudu väärtpaberitesse, kasutab investeerimiskonto ja plaanib enda portfellist tulevikus elama hakata investeeringuid maha müües, siis on sisuliselt võimalik investeerida edukalt ka eraisikuna investeerimiskonto alt.

Kui on aga kavatsus portfellit kiiresti kasvatada, investeerida erinevatesse varaklassidesse, sh idudesse, kinnisvarasse, laenudesse, kasutada välismaaklerit ning lastele pärida, siis ettevõtte alt investeerimine annab eeliseid.

Artikkel ilmus esmakordselt Jekaterina blogis.

1 thoughts on “Millal ja miks ettevõtte alt investeerida?”

  1. Pingback: Investeeringute üleandmine osaühingule mitterahalise sissemakse abil | Target Smart

Comments are closed.