Andmekaitsetingimused

Üldinfo

Käesolevad lehel toodud tingimused kehtivad veebilehele targetsmart.ee (edaspidi Veebileht).
Külastades ja lugedes Veebilehte, kinnitate, et olete aru saanud ning nõustute käesoleval lehel toodud tingimustega täielikult.
Veebilehe omanik on Target Smart Services OÜ (edaspidi Ettevõte). Ettevõte kontaktid: Peterburi tee 53, 11415, Tallinn; e-mail info@targetsmart.ee; telefon +372 5834 3753.
Ettevõte jätab endale õiguse tingimusi vajadusel muuta.
Käesolevad lehel toodud tingimused on viimati uuendatud 09.01.2023 a.

Privaatsus

Allolevad punktid sisaldavad infot isikuandmetest ning sellest, kuidas ja milleks Ettevõte isikuandmeid kogub ja töötleb.
1. Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ning teave käesoleva Veebilehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja Ettevõte teenuste kasutamise kohta.
2. Ettevõte võib koguda ja töödelda järgmisi andmeid: olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi Ettevõtte tooteid ja teenuseid kasutada või on neid kasutanud varasemalt, või avaldas soovi teavituste saamiseks.
3. Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: toote ja teenuste müük, teavituste ja e-kirjade edastus, reklaammaterjalide edastus, raamatupidamine, küsitluste edastus, teenuste/toodete kasutatavuse analüüsimine ja täiustamine, Veebilehe kasutatavuse analüüs, Veebilehe sisu ja funktsionaalsuse arendamine. Mõnikord me võime edastada teile turundusliku informatsiooni kolmandate isikute toodete ja teenuste kohta, mida meie hinnangul võivad teile olla huvitavad.
4. Ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja.
5. Ettevõte võib edastada teie andmed kolmandatele osapooltele seaduses sätestatud juhtudel.
6. Ettevõte rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Me kaitseme teie andmed, kuid tuletame meelde, et ükski andmete edastuse ja säilitamise viis ei ole 100% turvaline, seega me ei suuda garanteerida teie andmete täieliku turvalisust.
7. Ettevõte säilitab isikuandmeid niikaua kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik.

Küpsiste kasutamine

Me kasutame küpsiseid (Cookies) ja kogume informatsiooni Veebilehe külastajate kohta Google Analytics kaudu. Te saate kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Sellisel juhul aga Veebileht ei pruugi korrektselt toimida. Küpsiste kohta saab rohkem teavet veebilehelt: http://www.allaboutcookies.org/.

Autoriõigus

1. Kui pole märgitud teisiti, on kogu Veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Target Smart Services OÜ.
2. Veebilehe sisu kasutamine mis tahes kujul või moel (kaasa arvatud osaliselt) on lubatud ainult Target Smart Services OÜ loal.
3. Veebilehe sisule on lubatud viidata ainult siis kui on selgelt arusaadav, et tegemist on viitamisega ning viitele on lisatud Veebilehele viitav link.
4. Veebilehe sisu kasutamine kommertseesmärkidel ilma eelneva kokkuleppeta on keelatud.