Majandusaasta aruande koostamiseks vajalikud dokumendid, sh investeerimise osaühingule

Majandusaasta aruannete periood on täies hoos ning sellega seos vaatame üle, missuguseid dokumente vajab raamatupidaja aruande koostamiseks.

Vajalikud juurdepääsud

Aastaaruande sisestamiseks on vajalik e-äriregistrisse ligipääsu saamine. Täpsema juhise, kuidas anda ligipääsu, leiad allpool.

Samuti on vajalik kas ligipääs Maksu- ja Tolliameti e-teenindusse või tekkepõhise saldopäringu ning deklaratsioonide edastus raamatupidajale. Selle järgi oskab raamatupidaja kontrollida saldosid ja vaadata perioodil deklareeritud ja tasutud maksude summat. Täpsema juhendi, kuidas võtta saldopäringut e-teenindusest, leiad all.

Maksu- ja Tolliameti saldopäringuid võetakse tekkepõhise maksuperioodi järgi majandusaasta viimase kuupäeva seisuga. Aruande leiab „Arvestus“ menüü alt ning seda saab välja trükkida PDF formaadis.

Majandusaasta aruande koostamiseks vajalikud dokumendid

Kui ligipääsud on antud, siis ülejäänud raamatupidajale vajalikud alusdokumendid on:

  • Perioodi müügiarved ja ostuarved, s.h. ka kõik tšekid;
  • Perioodi kuluaruanded koos nende aluseks olevate dokumentidega, näiteks lähetusaruanne ja kuluarved, sõidupäevikud, kodukontori kulude kompensatsioonid. Kui aruannet ei ole, siis raamatupidaja vajadusel saab neid ise teha.
  • Pangakonto(-de) väljavõtted nii XML kui ka PDF kujul. Näiteks LHVst saad väljavõtet kätte „Varad ja kohustused“ -> „Konto väljavõte“ -> Perioodiks valid vastavat aastat alates 01.01 kuni 31.12.
  • Ülevaade perioodi jooksul saadud ning antud laenudest (laenu periood, intress, tagatised jne.)
  • Muud dokumendid, mis sõltuvad ettevõtte tegevusvaldkonnast. 
  • Kui ettevõte tegeleb investeerimisega, siis on vajalikud ka lisaaruanded tehingu andmetega ja saldodega.

Mõned näited investeerimisega seotud aruannetest:

Mintos. Mintos Account Statement (leitav kasutaja ikooni alt), kust on näha nii perioodi algsaldo kui ka lõppsaldo ja ka perioodi jooksul tehtud tehingud ja käibed. Sellest tavaliselt tehakse pilt. Kui investeeringuid on tehtud erinevates valuutades, siis iga valuuta kohta eraldi Account Statement.

Interactive Brokers. Interactive Brokers puhul PDF kujul perioodi Activity Statement

Omaraha.  Väljavõtte leiad Konto -> Kontoväljavõte -> Investeerimiskonto Eesti

Väärtpaberi tehingud pangas. Kui tehinguid on tehtud pangakontolt, siis ka konto koondülevaade majandusaasta viimase päeva seisuga ja ülevaade väärtpaberite tehingutest.

Näiteks LHVs saab täpse ülevaate väärtpaberite ostudest: Varad ja kohustused -> Tehingute väljavõte -> vali perioodiks 01.01 kuni 31.12. Sealt saad salvestada nii PDF kui ka CSV formaati.

Lightyear konto dokumente leiad Settings all -> Documents -> Statements -> Account statement. Valida tuleb soovitud aasta jaanuari (või konto loomise kuu) kuni detsember.

Kui dokumendid on esitatud

Kui raamatupidajale on kogu vajalik alusmaterjal saadetud, siis tuleks hakata mõtlema tegevusaruande peale, v.a. kui tegemist on mikroettevõttega, ning anda hinnangud lõppenud majandusaastale ning tulevikuplaanidele.

Kui tegemist on mikroettevõttega, siis tegevusaruande koostamine ei ole kohustuslik. Mikroettevõte on osaühing, kellel aastaaruande lõpuseisuga on:

  • vaid üks osanik, kes on ka juhatuse liige,
  • müügitulu on alla 50 000 euro,
  • varasid kuni 175 000 euro,
  • kohustised ei ole suuremad kui omakapital.

Kui tekib inspiratsioonikriis, mida tegevusaruandesse kirjutada, siis võib alati visata pilgu peale teiste ettevõtete aruannetele, mis on tänapäeval kättesaadavad äriregistrist ka tasuta. 

Täpsustavate küsimuste korral võta meiega julgelt ühendust ning aitame sind majandusaasta aruande koostamisel.