Raamatupidamisteenuse hinnad

Põhiraamatupidamine

Teenus

Hind

Raamatupidamiskande hind (1-150 kannet kuus)

1,20 € / tk

Raamatupidamiskande hind (151-300 kannet kuus)

1,10 € / tk

Raamatupidamiskande hind (alates 301 kannet kuus)

hind kokkuleppel

Palgaarvestus*

7,00 € / tk

Haiguslehtede/hoolduslehtede vormistamine

3,00 € / tk

Müügiarve koostamine

3,00 € / tk

Põhivahendite arvestus (põhivara kaart ja amortisatsiooni arvestus)

5,00 € / tk

Aastaaruande koostamine

tunnitasupõhine 49,00 € / tund


Maksekorralduse edastus panka

1,50 € / tk

Kanne on raamatupidamise konteering, mis tehakse ühe majandustehingu kirjendamiseks (näiteks ostuarve registreerimine). 

* Töötasuarvestus sisaldab:

  • Töötajaga seotud registreeringute tegemine MTA-s (TÖRis)
  • Töö- ja puhkusetasu ning lõpparve arvestus
  • Palgateatise edastus töötaja meilile
  • TSD lisa 1 täitmine

Igakuise raamatupidamisteenuse puhul rakendub miinimumtasu 45 € / kuu.

Deklaratsioonid ja aruanded

Teenus

Hind

Deklaratsioonide koostamine ja esitamine MTA-le (KMD, TSD)

7 € / tk

Deklaratsioonide lisad (v.a. TSD lisa 1)

5 € / tk

Statistiliste aruannete koostamine

30-50 € / tund

Lähetusaruande koostamine raamatupidaja poolt

10 € / tk

Konsultatsioonid ja juhtimisarvestus

Teenus

Hind

Raamatupidamise konsultatsioon

49 € / tund

Maksukonsultatsioon

49 € / tund

Eelnevate perioodide korrastamine

49 € / tund

Finantsalane konsultatsioon Jekaterinaga (investeerimine, maksustamine, finantsplaneerimine)

kokkuleppel

Tuludeklaratsiooni andmete ettevalmistamine

kokkuleppel

Finantsanalüüsi ja juhtimisarvestuse teenused (kasumlikkuse analüüs, rahavoogude prognoosimine jms)

kokkuleppel

Muud tööd ja teenused

kokkuleppel

Eraisiku tuludeklaratsiooni teenused

Teenus

Hind

Eraisiku tuludeklaratsiooni andmete ettevalmistamine

kokkuleppel

Eraisiku tuludeklaratsiooni sisestamine

kokkuleppel

Maksukonsultatsioon raamatupidajaga

45 € / tund

Konsultatsioon Jekaterinaga

120 € / tund

Tunned huvi meie teenuste vastu?

Võta meiega ühendust jaräägime lähemalt sinu vajadustest ning kuidas meie saame abiks olla.